Free maturity Scan!

Build ships more efficiently with Floor2Plan

Auteur: John Ekkelboom | Publicatiedatum: dinsdag 31 oktober 2017

Het bouwen van een schip is een complex proces. Essentieel is dat alle onderdelen op het juiste moment worden gemaakt en geleverd, zodat de bouw naadloos kan verlopen. Het Zwolse bedrijf Floorganise heeft het programma Floor2Plan ontwikkeld om deze continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen met realtime inzicht in de productievoortgang.

Floorganise is meer dan een ontwikkelaar van software, wil Gert-Jan Biersteker meteen duidelijk maken. Hij is programmeur, adviseur, directeur-aandeelhouder en medeoprichter van dit bedrijf in Zwolle. “We maken software waar een filosofie achter zit. Zoals onze naam aangeeft, richten wij ons op het organiseren van de werkvloer. Daar vindt immers de productie plaats. De rest van een organisatie is ondersteunend, zodat die werkvloer kan doen wat het moet doen. Belangrijk is om eerst dat productieproces volledig in kaart te brengen en er vervolgens voor te zorgen dat alle medewerkers voortdurend op de hoogte zijn van waar hun collega’s mee bezig zijn. Ons programma Floor2Plan kan die informatie bieden.”

Inzicht voor en door de werkvloer

Floorganise bestaat naast Biersteker uit een specialistenteam van consultants en ontwikkelaars. Het bedrijf is in 2012 opgericht met als doel een methode en een programma te ontwikkelen voor integrale planning voor de scheepsbouw. “Dat hebben we in nauwe samenwerking gedaan met IHC Merwede in Sliedrecht. Op de werkvloer wordt doorgaans met vele verschillende losse gedetailleerde planningen, onoverzichtelijke lijstjes en Excel-bestanden gewerkt. Dit komt voort uit de behoefte van de werkvloer om het werk uit de centrale planning te herplannen naar taken die voor de eigen afdeling van belang zijn. Deze aanpak komt de samenhang, inzicht in de voortgang en de efficiency uiteraard niet ten goede.

"Ook denkt iedereen via verschillende invalshoeken. De werkvloer denkt in secties, de tekenaar in systemen, de afbouw in ruimtes, de inkoop in inkoopoverzichten en de werkvoorbereiders in tekeningen. Er was grote behoefte aan een geïntegreerd inzicht in de totale productievoortgang. Floor2Plan kan dat inzicht realtime en up-to-date geven. Met behulp van touchscreens ziet de werkvloer alle relevante en specifieke informatie over de eigen taken op het scherm.”

‘Er was grote behoefte aan een geïntegreerd inzicht in de totale productievoortgang’

Het bouwen van schepen is volgens Biersteker een complex proces, met name door de onderlinge afhankelijkheid van alle bouwactiviteiten. “Je hebt veel functies binnen een schip. Neem een baggerschip. Daarin zitten onder meer machines, wooneenheden en een airco en het geheel moet ook nog kunnen baggeren. Tijdens het engineeren van zo’n schip begin je ook al met de bouw, wat de planning extra ingewikkeld maakt. Daarnaast zijn er vaak grote fysieke afstanden tussen de verschillende afdelingen die bij de bouw zijn betrokken. Dit maakt de afstemming van de onderlinge werkzaamheden er niet makkelijker op. Dan te bedenken dat de Nederlandse werven vooral one-offs bouwen. Het is geen automotive-industrie, waarbij een product in zeer grote series wordt vervaardigd.”

Configureren naar type werf

Floor2Plan koppelt alle activiteiten aan een zogeheten decompositie van het te bouwen schip, waardoor een nauwkeurige voortgang zichtbaar wordt. Hiermee kan efficiënt vooruitgekeken worden in de bouwplanning. Om met het programma te kunnen werken, moet het daarom wel eerst geconfigureerd worden naar het type werf. Een werf die bijvoorbeeld de productie van casco’s uitbesteedt, moet deze activiteit toekennen aan een onderaannemer, die dan in de planning dient te worden opgenomen.

Biersteker geeft twee andere voorbeelden die de noodzaak aangeven van configuratie op maat. “Neem de werf IHC Merwede, die met een lasrobot werkt. Daar zitten andere doorlooptijden aan dan aan het lassen met de hand. Bij een lasrobot moet je vooral programmeertijd inplannen. Dit vergt uiteraard hele andere disciplines dan wanneer het lassen met de hand gebeurt. Een ander mooi voorbeeld is de werf Vitters in Zwartsluis. Die maakt luxe racezeiljachten met koolstof rompen. Het hele bouwproces zit daardoor anders in elkaar. Normaal bestaat dat proces uit de bouw van verschillende secties, maar Vitters maakt jachten uit één gelamineerd geheel. Ook hier is dus een aangepaste planningsopbouw gewenst.”

Op dit moment maken verschillende werven gebruik van Floor2Plan, waaronder twee van IHC en twee van Niestern Sander. De ervaring is dat de doorlooptijd 10 procent sneller wordt, er minder planners nodig zijn, faalkosten afnemen, dat vanaf de werkvloer tot en met de directie constant een up-to-date overzicht is te zien op grote touchscreens en dat het programma een besparing van 15 procent op arbeidsuren kan opleveren. Ook ontstaat er meer rust op de werkvloer, is er minder overbodige communicatie en voelen medewerkers zich door hun intensieve betrokkenheid bij de planning verantwoordelijker voor de voortgang van het bouwproces.

‘Dankzij een kortere doorlooptijd zijn de dure hellingen eerder beschikbaar voor volgende schepen’

“Kortom, de efficiency neemt toe doordat de informatie nu continu op de werkvloer aanwezig is”, concludeert Biersteker. “Daardoor is het ook mogelijk om nog beter te concurreren met werven in het Verre Oosten, waar de arbeidskosten veel lager liggen. En misschien is het daar prijstechnisch nog steeds interessanter, maar de werven in West-Europa bouwen schepen die veel duurzamer zijn en zij leveren die ook nog eens op tijd af. Bijkomend effect van ons programma is dat dankzij een kortere doorlooptijd de dure hellingen eerder beschikbaar zijn voor volgende schepen. Dat is met name interessant als er veel opdrachten zijn.”

Veel vertrouwen

Enige tijd geleden heeft Jannes Slomp een demonstratie van Floor2Plan mogen meemaken. Hij is lector World Class Performance aan de faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en gespecialiseerd in lean manufacturing. Hij omschrijft het als een mooi instrument om de activiteiten tussen de verschillende afdelingen te coördineren. “Het helpt om ervoor te zorgen dat er steeds aan het juiste onderdeel wordt gewerkt. Coördinatie is essentieel voor organisaties die grote projecten uitvoeren met veel afhankelijke afdelingen, zoals bij scheepswerven het geval is.”

Slomp merkt op dat hij niet op de hoogte is van de uiteindelijke praktijkervaringen met Floor2Plan. “Het programma maakt goed gebruik van de mogelijkheden van informatietechnologie voor de coördinatieproblematiek binnen werven en andere projectgestuurde productieomgevingen. Ik heb veel vertrouwen in deze aanpak.”